Drony Kraków

Jesteś z Krakowa i latasz dronami? Dobrze trafiłeś!

Dron FlyTechUAV znów bada skład dymu z kominów

Dron FlyTechUAV znów bada skład dymu z kominów

Władze Miasta i Gminy Skawina, Polski Alarm Smogowy oraz Skawiński Alarm Smogowy zorganizowały wspólnie akcję pomiarów składu dymów, które wydobywają się z kominów domów w gminie Skawina. W tym celu został wykorzystany dron Gryf produkcji krakowskiej firmy FlyTechUAV, który jest wyposażony w odpowiednie czujniki pomiarowe.

Kontrole wskazanych domostw w Skawinie niestety wykazały iż w domowych piecach spalane były śmieci, a to spowodowało natychmiastową interwencję Straży Miejskiej.

Sensory wykrywające i analizujące skład dymu z domowych palenisk zostały przygotowane przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Firma FlyTechUAV udostępniła swoją platformę bezzałogową do wynoszenia aparatury pomiarowej w powietrze. Dron Gryf był pilotowany ręcznie przez wykwalifikowanego operatora, którego zadaniem było zawiśnięcie na chwilę nad wskazanym kominem i pobranie próbek dymu do analizy.

Ogranizatorzy już zapowiadają, że nie była to jednorazowa akcja i docelowo będzie powtarzana by ukrócić palenie odpadami w domach w obrębie gminy Skawina.

Dodaj komentarz