Drony Kraków

Jesteś z Krakowa i latasz dronami? Dobrze trafiłeś!

Kwestie prawne

Loty dronów w Krakowie

Większa część Krakowa leży w strefie CTR (kontrolowanej) lotniska Balice.

Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi wymagają zgody, z wyjątkiem:

a) lotów modelami latającymi, których masa startowa nie przekracza 0,6 kg, w odległości większej niż 1 km (poza czerwoną strefą na powyższej mapie) od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora;

b) lotów modelami latającymi w odległości większej niż 6 km (poza fioletową strefą z powyższej mapy) od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.

W pozostałych przypadkach nie obejmujących powyższych dwóch wyjątków w strefie CTR Balic na lot dronem należy uzyskać zgodę kontrolera ruchu lotniczego (TWR Balice) po wcześniejszym kontakcie z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1 +48225745715.

Inne strefy wokół Krakowa

Jeśli zamierzamy latać dronami na obrzeżach Krakowa należy pamiętać jeszcze o innych strefach powietrznych, które się tu znajdują:

  • Ojcowski Park Narodowy – strefa EPR 14 – zakaz wykonywania wszelkich lotów od poziomu gruntu do wysokości 5000 stóp, możliwa zgoda władz parku na wykonywanie lotów, w tym celu należy się kontaktować z władzami OPN;
  • Aeroklub Krakowski w Pobiedniku Wielkim – strefa ATZ EPKP – możliwość lotu dronów za zgodą aeroklubu, należy się kontaktować bezpośrednio z władzami aeroklubu.

Obowiązujące strefy lotów najłatwiej i najszybciej sprawdzać na mapach: